top of page

בהשקת ספר זה ישתתפו העורכים / מחברים רות אנדרוולד + לאונרד גרונד, שיציגו את הספר ואת פרויקט המחקר האמנותי שלהם הנושא את אותו שם, סרג'יו אדלשטיין, מנהלו הקודם של CCA תל אביב-יפו והאקדמאית מאיה מ'שמיילוב. בשנת 2016, אדלשטיין נמנה עם מארחיו של אירוע בן שלושה ימים שהתקיים במרכז, "לנווט בלא נודע – פחדי הסחרחורת ותענוגותיה", שבו נשאה שמיילוב הרצאה. במהלך השקת הספר שמיילוב תקריא קטע מתוך התרומה שלה לספר, מאמר ובו קשרה את נושא התמחותה – אישיויות חוצות גבולות – לחוויה המסחררת בפוטנציה של יצירות אמנות. Dizziness—A Resource היא מקראה בין-תחומית המציגה את ממצאיו של פרויקט המחקר האמנותי המתמשך שנשא את אותו שם ויצא לדרך ביוזמת רות אנדרוולד ולאונרד גרונד, שגם ערכו את המקראה יחד עם שותפתם, הפילוסופית קרולינה פיירטג המכילה מאמרים מאת מתיאס בנדק, אוליבר א"י בוטאר, קטרין בוכר טרנטוב, דווידה דריי, קרולינה פיירטג, לאונרד גרונד, שרה קולב, פרנסואה ז'וליין, רבקה לדוויג, ירוסלב לוביאק, אליס פכריגל, אוליבר רסלר, מאיה מ' שמיילוב, מריה שפינדלר, מרקוס שטיינווג. Dizziness—A Resource עוקב אחר הסחרחורת שהיא לאמיתו של דבר, יותר מאשר תחושת סחרור בבחינת תופעה של תהליכים פיזיולוגיים, רגשיים וקוגניטיביים, אלא גם מדגישים את טבעה חוצה התחומים. הספר בוחן את הסחרחורת כמצב אנושי בימינו, אגב עיון במצבים אינדיבידואליים וקולקטיביים של איבוד שיווי משקל, בלבול ואי־התמצאות. יתר על כן, הטענה הפרוגרמתית של העורכים היא שאפשר לראות במצבים אלה משאב – לפחות בכל הנוגע למחקר אמנותי, לפילוסופיה ולנופים חברתיים־פוליטיים בני זמננו.


האירוע יתקיים באנגלית.


דימוי מאת אנדרוולד + לאונרד גרונד

השקת ספר | Dizziness—A Resource

22 בדצמבר, 2019

-

12:00

← רכישת כרטיסים
bottom of page