top of page

הצטרפו אל בר גורן, עוזרת אוצר ב־CCA תל אביב-יפו, לסיור בתערוכות "אוגוסטס סראפינאס: דיאנה" ו"אסף גרובר: עד ארעי". במהלך הסיור גורן תספק תובנות על שני הפרויקטים, תשפוך אור על "אחורי הקלעים" ותשתף בתהליכי המחקר ואסטרטגיות היצירה בהם משתמשים סראפינאס וגרובר, במיוחד עבור תערוכות אלה. דרך סיור זה, למבקרים תהיה גם הזדמנות להבין את משימתו של המרכז, שהיא להזמין, להפיק ולייצר בשיתוף פעולה מוסדי – כמו במקרה של אסף גרובר – יצירות חדשות של אמנים עכשוויים.


הסיור יערך בעברית.דימויים


1

"אוגוסטס סראפינאס: דיאנה", 2021

מראה התערוכה ב־CCA תל אביב-יפו

צילום: אייל אגיבייב


2

"אסף גרובר: עד ארעי", 2021

מראה התערוכה ב־CCA תל אביב-יפו

צילום: אייל אגיבייב

סיור בתערוכה | אוגוסטס סראפינאס: דיאנה ואסף גרובר: עד ארעי

10 ביולי, 2021

-

12:00

← רכישת כרטיסים
bottom of page