top of page

הצטרפו אל בר גורן, עוזרת האוצר ב־CCA תל אביב-יפו, לסיור בתערוכה "כרם נאטור: ראיית לילה". במהלך הסיור גורן תציג את שתי העבודות החדשות שהוזמנו על ידי המרכז ומוצגות בתערוכה. ראשית, תדבר על Jester Lux, ספר אמן המוקדש ל"רישומים הדיגיטליים" שלו, בהם האמן – דרך ג'סטר, "השותף הלא-אנושי" שלו ליצירה – מופיע כגיבורם של תרחישים סוריאליסטיים ומצבים אבסורדיים. לאחר מכן, היא תציג את Enter the View, עבודת וידיאו הממשיכה את ענינו של האמן ברעיון הזהות בהשראת תכניות האירוח הליליות האמריקאיות.


האירוע יתקיים בעברית."כרם נאטור: ראיית לילה", 2021

מראה הצבה מתוך התערוכה ב־CCA תל אביב-יפו

צילום: אייל אגיבייב

סיור בתערוכה | כרם נאטור: ראיית לילה

8 במאי, 2021

-

13:00

← רכישת כרטיסים
bottom of page