top of page

הצטרפו אל מנהל ואוצר המרכז לאמנות עכשווית תל אביב לסיור מסכם בתערוכה "ראובן ישראל: מרצפ"ת (משופע, ריבועי, צירי, פתיח, תכנוני)". במהלך הסיור, טרצי יספק תובנות לגבי הפרויקט; כיצד המרכז תרם לפיתוחו והשלמתו – בקנה אחד עם מטרת המרכז, והיא להזמין ולהפיק פרויקטים חדשים של אמנים חיים. בנוסף, טרצי יכניס את עבודתו של ישראל אל תוך הקשר ויעלה רפרנסים לעבודות מוקדמות יותר שנוצרו בידי האמן לצד עבודות של אמנים המשתייכים לדור האמנות המינימליסטית ומקורות חיצוניים לאמנות עכשווית.

הסיור יתנהל באנגלית.


דימוי

"ראובן ישראל: מרצפ"ת (משופע, ריבועי, צירי, פתיח, תכנוני)", 2021

מראה התערוכה ב־CCA תל אביב-יפו

צילום: אייל אגיבייב

סיור בתערוכה | ראובן ישראל: מרצפ"ת

1 בינואר, 2022

-

11:30

← רכישת כרטיסים
bottom of page