top of page

הצטרפו אלינו לדיון שולחן עגול עם האמנים בועז לוונטל, פרל שניידר ועודד יעקב המשתתפים בתערוכתנו הנוכחית, "זיכרון חרבות"; את הדיון ינחה האמן ערן נוה, שיחד עם עמיתיו האמנים נעמה ערד וישי שפירא קלטר אצר את התערוכה. הדיון קשור ליסוד מפתח בתערוכה: סוכה אמיתית – ששלושת האמנים-אוצרים מציגים בגלריה שבקומת הקרקע של המרכז. הסוכה מציגה לראווה תערוכה-בתוך-התערוכה המתמקדת בציור, מדיום שרק לעיתים נדירות – אם בכלל – נראה ב־CCA תל אביב-יפו. בזמן הדיון, נוה יקריא שאלות שאספו אנשים שונים המעורבים בהכנת התערוכה ויבקש מכל אמן ואמנית להגיב להן מיידית מתוך כוונה לעורר דיונים בלתי צפויים. תוך כדי הדיון, הקהל יוזמן להציג למשתתפים ולמנחה שאלות משלו.


האירוע יתקיים בעברית."זכרון חרבות", 2021-2020

מראה הצבה מתוך התערוכה ב־CCA תל אביב-יפו

צילום: ליאת אלבלינג

שולחן עגול | לצייר בקטנה

31 במרץ, 2021

-

19:00

← רכישת כרטיסים
bottom of page