top of page

במהלך חודש ינואר 2020, CCA תל אביב-יפו יארחו בשנית את "בית הספר" בגלריה ע"ש מארק שימל. זוהי תוכנית פתוחה ליוצרים מתחום המחול והאמנות החזותית, "בית הספר" הוקם בשנת 2008 על ידי לה קולקטיז! שהיא קבוצה של רקדנים וכוראוגרפים המבקשת להגדיר מחדש את האלפבית של המחול העכשווי ואת ההפריה ההדדית הנוכחית בינו לבין תחום האמנות בת זמננו.


בהנהגת מייסדי קולקטיז!, עדו פדר ולילך ליבנה, יוצגו במהדורה זו של "בית הספר" לצד ליבנה, פדר והאמנית מיכל סממה, יצירות של רקדנים, כוריאוגרפים וחברי לה קולקטיז! אריאל כהן, שירה אביתר ובשמת נוסן. "בית הספר" מתמקד בטיפוח רקדנים ואמנים עכשוויים, יצירתיים, נועזים, סקרנים ומעודכנים, הן כפרטים והן כחלק מקבוצה, באמצעות כמה מרכיבים חינוכיים כגון סדנאות, התנסויות, אירועים, צפייה ויצירה.


במהדורה שנייה זו, שומר "בית הספר" על אופן פעולתו ועל הפורמט הייחודי שלו המערב פעילויות בביצוע המשתתפים בלבד בפעילויות הפתוחות לקהל הרחב, אשר מוזמן לבקר באירועים, להצטרף אליהם וללמוד מהם. יתר על כן, היעדים העיקריים מאחורי "בית הספר" במהדורתו השנייה הם: (1) לפתח תרגילים גופניים המאפיינים את שיטות המחול והמיצג של שירה אביתר ומיכל סממה; (2) לבצע חקירה – שתוצאותיה יוגשו במצגות – של עבודתם של זבייה לה רוא, מג סטיוארט, אן ליב יאנג, בוריס שרמץ, לה ריבו, איבו דימצ'ב, טינו סהגל וג'ונתן בארוז הנחשבים, כל אחד ואחת בדרכו או בדרכה, דמויות משפיעות בתחומי המיצג, המחול, והכוריאוגרפיה העכשווית והאמנות החזותית.


"לה קולקטיז!: בית הספר" הוא יוזמה של ניקולה טרצי.דימויים


1

"לַה קולקטיז!: בית הספר", 2020

מראה מתוך מופע

צילום: רוני רחמים


2

"לַה קולקטיז!: בית הספר", 2020

מראה מתוך מופע

צילום: דוד קפלן

לַה קולקטיז!: בית הספר

16 בינואר, 2020

4 בינואר, 2020

← רכישת כרטיסים
bottom of page