top of page

כמי שלב עיסוקם הוא בחומר, אמנים הם בעלי מחושים מיוחדים לקלוט את השינויים הדרמטיים שמעצבים מחדש את הסביבה החומרית שלנו. משינויי האקלים הקיצוניים ודרך התכתם של הטבעי והמלאכותי זה בזה בכל תחום בחיינו, טביעת ידו של האדם היא כל כך מרחיקת לכת עד שכיום אנחנו מדברים על התהוותו של עידן גיאולוגי חדש – עידן האדם, או האנתרופוקן. תשעת האמנים בתערוכה זו מגיבים לטרנספורמציות של סביבתנו ומתייחסים למופעיה השונים לא כנושא ביצירה, אלא כחומר. הם מדברים את הסביבה החומרית החדשה ולא אודותה.


בביוכימיה, "סוּבְּסְטְרָט" הוא הכינוי למולקולת המצע שעליה פועל האנזים. האינטראקציה ביניהם יוצרת תגובה כימית במהלכה הסובטרט משתנה ומשתחרר לסביבה. בהשאלת מושג זה, החומר משמש את האמנים שבתערוכה זו כסובסטרט – מצע יסוד – הנקשר לאתר הפעיל אצלם, וכמו האנזים, האמנים גורמים לריאקציה ולשינוי בחומר. האמנים המציגים מחברים בין יסודות, מזרזים תגובות חומריות ומאמצים אופנים שונים של שליטה בתהליכים טבעיים. כל אלה יוצרים חומריות חדשה, היברידית, רוטטת. העבודות המוצגות לא מתמסרות מיד למבט, או לפענוח. אפילו כשיש להן "חזות תמימה" – כתבליט ציורי או אובייקט על פדסטל – רוחשת בהן איכות חומרית חמקמקה, אחרת, עדות לתמורות הפיזיות שמתרחשות סביבנו בזמן אמת.


"סוּבְּסְטְרָט" מוצגת באוצרותה של תמר מרגלית.


התערוכה מלווה בחומרי דפוס בעברית, ערבית ואנגלית. סיורים נערכו בעברית, ב־4 וב־22 ביולי, באנגלית ב־12 באוגוסט, ושולחן עגול ב־17 באוגוסט.


"סוּבְּסְטְרָט" מתקיימת הודות לתמיכתם של 54 Factory, סוזי שמאע, וה־Ainosemaj Fund בקרן הקהילה היהודית של לוס אנג'לס; תמיכה נוספת ניתנה על־ידי ifa – Institut für Auslandsbeziehungen, גרמניה, BUILDING, מילאנו, סות'ביס ישראל, אוסף גלילה, בלגיה, גבעון גלריה לאמנות, תל אביב, ואלו שמעדיפים להישאר בעילום שם.
1

"סוּבְּסְטְרָט", 2023

מראה הצבה מהתערוכה ב־CCA תל אביב-יפו; עבודות מאת פלורה דבורה (שמאל) ומור אפגין (ימין)

צילום: דניאל חנוך


2

יערה צח

קוקון, 2023

לטקס, צינורות פלסטיק, גומי וסיליקון, ברזל, חוטים, כבל מתכת, מידות משתנות

באדיבות האמנית וגלריה גבעון, תל אביב

צילום: לנה גומון 


3

"סוּבְּסְטְרָט", 2023

מראה הצבה מהתערוכה ב־CCA תל אביב-יפו; עבודות מאת לוסי שטאהל (שמאל) ונינה קאנל (ימין)

צילום: דניאל חנוך


4

"סוּבְּסְטְרָט", 2023

מראה הצבה מהתערוכה ב־CCA תל אביב-יפו; עבודות מאת אלה ליטביץ (חזית), נינה קאנל (רקע, שמאל) ואיתן בן משה (רקע, ימין) 

צילום: דניאל חנוך


5

"סוּבְּסְטְרָט", 2023

מראה הצבה מהתערוכה ב־CCA תל אביב-יפו; עבודות מאת נטעלי שלוסר (שמאל) ואיתן בן משה (ימין)

צילום: דניאל חנוך


6

וירג׳יניה ל. מונטגומרי

2020 ,Butterfly Birth Bed

סטיל מתוך הוידאו

באדיבות האמנית

סוּבְּסְטְרָט

26 באוגוסט, 2023

4 ביולי, 2023

← רכישת כרטיסים
bottom of page