top of page
  • נבט יצחק: תערוכת תמידית
  • נבט יצחק: תערוכת תמידית
  • נבט יצחק: תערוכת תמידית

נבט יצחק: תערוכת תמידית

45.00 ₪Price

דבר דפוס זה ראה אור ב־2020 בתור הגרסה האנגלית לקטלוג שפורסם עבור תערוכתה של יצחק בשם זה, שהוצגה ב־CCA תל אביב-יפו ב־2018. הפרסום, שנהגה כמיזוג בין ספר־אמנית ורשימת־מצאי, כוללת מפות, דימויים ומקורות טקסטואליים על כל יסוד ויסוד מן המיצב תלוי־המקום של יצחק, תערוכה תמידית, מאמר מאת סאלי הפטל נוה, אוצרת התערוכה, ומראות של התערוכה. דבר הדפוס בעריכת הפטל נוה ובעיצוב נעה סגל מכיל תכנים באנגלית.

  • 20.4 × 13.7 ס"מ / 116 עמודים / רפרודוקציות צבע / כריכה קשה בהדבקה / הדפסה דיגיטלית

bottom of page