top of page

התפתחות


תערוכה חדשה בגלריה של התוכנית הבינלאומית ללימודי אוצרות של

סמינר הקיבוצים

התפתחות

האמניות המציגות: יעל בן שלום ותמר שופוני


אוצרת: יפעת- שרה פרל


פתיחה : יום חמישי 21.06.2012 בשעה 20:00

נעילה: 12.07.2012

התערוכה “התפתחות” יוצאת למסע שוטטות בין עבודותיהן של האמניות יעל בן שלום ותמר שפוני, והיא נוצרה והתגבשה מתוך תהליך יצירתי משותף של מפגשים בין שתי האמניות.

  נקודת המוצא של העבודות המוצגות בתערוכה הוא החומר, המהווה את המניע ליצירה.

שתי האמניות מתייחסות בעבודתן אל החומר המצוי בטבע ואל התהליכים המתרחשים בו, כאשר האור עומד במרכזו.  בעוד אצל שפוני האור יוצר חלל ובונה אותו, מדגיש את הארעיות של התנועה ואת תפיסת הרגע, אצל בן שלום האור מתפקד כשחקן בתוך חלל המיוצר עבורו, מטשטש את גבולות החומר ומייצר מבט חדש על היצירה.

אחת השאלות העולות במפגש עם העבודות היא מקומו של החומר בתהליכי הזיכרון, או בפעולת ההיזכרות. נדמה כי אופיו של הזיכרון, כמאפשר פעולות של חפירה לעומק מתוך שאיפה לגילוי מחודש או להיפך, הסתרה וטשטוש מתוך מגמת שכחה, נוכח בפעולתם של שתי האמניות.

בעבודת הוידיאו “עלמא” (בארמית: עולם)  של שפוני הבנויה משברי מראות  מחוברות,  נוצר דימוי שלם דרך משחק של היטלי אור וצל מפורקים במטרה לבחון את הנסתר והגלוי לצופה.  בעבודתה של בן שלום “אישה בונה אישה הורסת  (נוף פנימי)” , היא מיצב העשוי ממשטחים גדולים של פחם ופיח שחור  המכסים את הנייר הלבן, ומתוכם מגיחים דימויים או מחוות ציוריות באמצעות גרפיט וגירים, ככתם של אור בתוך שכבת הפחם השחורה.  המשטחים תלויים על גבי קונסטרוקציית ברזל, כאשר ההצבה בשכבות מאפשרת לצופה מרחבי ביניים של התרחשויות בהם הוא מוזמן ל”שוטט”.0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page