top of page

The Hearing


יום ד’, 23.4.2014, 19:00 25 ש”ח

המרכז לאמנות עכשווית גאה להציג את השימוע“, מחזה ביוזמת והנחיית יונתן לוי ותלמידי ביהס האנתרופוסופי שקדבקריית טבעון. “השימועהוא מחזה סאטירי שמשתמש בטקסט המקורי מהשימוע המתוקשר של המורה אדם ורטה, ללא שינויים או תוספות. המחזת האירוע והלחנת הטקסט הם חלק מהאמצעים התיאטרליים שיעניקו לצופים הצצה מצחיקהעצובה לאירוע הקפקאי.

תלמידתו של אדם ורטה, מורה לפילוסופיה ומחשבת ישראל, שלחה מכתב לשר החינוך, בו פירטה כיצד, לכאורה, הטיף הוא בשיעוריו לשמאלנותוהסית כנגד צהל ומדינת ישראל. המכתב, שהתפרסם בעמוד הפייסבוק של חבר הכנסת לשעבר מיכאל בן ארי, עורר סערה ציבורית גדולה אשר לוותה בסיקור תקשורתי נרחב.

ב– 15 בינואר 2014 נערך במשרדי רשת אורט שימוע. בשימוע נכחו מרב עטרי סמנכלית וראש מנהל משאבי אנוש ברשת, דר לאה קליינמן מנהלת אזור ברשת, אבי שוורץ מנהל בית הספר אורט גרינברג בקריית טבעון והמורה אדם ורטה. עצם הקלטת השימוע מעורר המחלוקת היה רעיון של יונתן לוי, מתוך תחושה שהוא עתיד לשמש חומר דרמטי טוב.

השימועהוא חוליה נוספת בשרשרת המחזות שאחראים להם יונתן לוי יחד עם תלמידי תיכון שקד. קדמו לכך המחזות שיחת בירורוהשיעור“, שנוגעים במתח בין תיאטרון וחינוך, ומהומה בגטוואנרגיות טובות“, שמשתמשים בפרוטוקולים שונים (פרוטוקול ועדת החינוך של הכנסת ופרוטוקול ועדת הכלכלה בנושא הגז) על מנת להפוך את האקט התיאטרלי לצורה חדשה של תיאטרון פוליטי.

שחקנים – תלמידי ביהס: נעה דה פיצוטו, ליאם לבנון, שחר מזרחי, דיבון רוזן

2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page