top of page
  • נבט יצחק: תערוכה תמידית
  • נבט יצחק: תערוכה תמידית
  • נבט יצחק: תערוכה תמידית

נבט יצחק: תערוכה תמידית

45.00 ₪Price

דבר דפוס זה ראה אור ב־2018 בצמוד לתערוכתה של יצחק, אשר נשאה שם זהה והוצגה ב־CCA תל אביב-יפו. הפרסום, שנהגה כמיזוג בין ספר־אמנית ורשימת־מצאי, כולל דימויים ומקורות טקסטואליים על כל יסוד ויסוד מן המיצב האימרסיבי ותלוי־המקום של יצחק, תערוכה תמידית, מאמר מאת סאלי הפטל נוה, אוצרת התערוכה, ורפרודוקציות של כל העבודות שהוצגו בתערוכה. הפרסום בעריכת הפטל נוה ובעיצוב נעה סגל מכיל תכנים בעברית.

  • 17.5 × 12 ס"מ / 112 עמודים / רפרודוקציות צבע / כריכה קשה בהדבקה / הדפסה דיגיטלית

bottom of page