top of page

CCA תל אביב-יפו הוא מוסד ללא־אוסף, המטפח פרקטיקות, השקפות ודיונים הנוגעים לסוגיות הרלוונטיות ביותר של זמננו. מטרתו של המרכז היא להזמין ולהפיק פרויקטים חדשים של אמנים חיים ורדיקלים, עם דגש מיוחד על מתן מסגרת מוסדית לאמנים ישראלים. המרכז מציג תוכנית עשירה ומגוונת של תערוכות ואירועים המלווים בחומרי דפוס בעברית, ערבית ואנגלית. רוחו של CCA תל אביב-יפו והתמקדותו באמן, הופכות אותו לבית חם לזירה התוססת של אמנות עכשווית בעיר. 

אירועים

ספרים, קטלוגים ומהדורות

BLANK :אירמה בלאנק
START :אסתר קלאס
BLANK :אירמה בלאנק
FACTS ON THE GROUND :אלה ליטביץ
שיח אמן | מקסים רוסי (אנגלית)
סיור | מקסים רוסי: Orchidaceous Extras  (אנגלית)

הפרקטיקה המגוונת של מקסים רוסי (*1980, פריז, בה הוא גם חי ופועל) זיקיתית בבסיסה וחתרנית בביטוייה המשחקיים. הוא יוצר מפגשים רב־חושיים ובלתי צפויים בין חוויות העבר של הצופה, האינטימיות כמו גם אלו הקולקטיביות. מפגשים אלו מסתמכים לרוב על אלמנטים מבניים הלקוחים מאמנויות הבמה כמו תווים מוזיקליים או תסריט, על מנת להרחיב את פוטנציאל המעורבות של הצופים ולהשפיע על החוויה האישית שלהם.

מקסים רוסי: Orchidaceous Extras

17 ביוני, 2023

20 באפריל, 2023

אבא שלי בענן מאת רות פתיר

bottom of page