top of page

בין השנים 2000-2016, אירמה בלאנק עסקה ביצירת ״כתב גלובלי״ המורכב משמונה עיצורים משפות לטיניים (c, d, h, j, l, m, r, t ) אותן בחרה תוך בחינת הצליל שלהן והאיכויות הפונטיות שלהן. את האותיות האלו מחברת האמנית למילים פוטנציאליות הרחוקות מכל שפה אירופאית. אתם מוזמנים להצטרף להקראת העבודה Hdjt Ljr, ספר האמנית שנכתב באלף בית של Global Writings, אותה שפה חדשה שיצרה בלאנק שמשמעותה אמורה להיות אוניברסלית ואותה היא מתארת כ”ניתנת לביטוי וקריאה, אך לא מובנת במובן המקובל – זהו טקסט לכולם“

הקריאה תתקיים בשני סבבים, אחד בשעה 20:00 והשני בשעה 20:30


מספר המקומות מוגבל

קריאת העבודה Hdjt Ljr

20 באוגוסט, 2020

סה״כ

כמות

מחיר

שם הכרטיס

0 ₪

10 ₪

  +8.75 ₪ מע״מ

קריאת העבודה
Hdjt Ljr

סה״כ

0 ₪

CHECKOUT
bottom of page