top of page

מבוא

כאחד ממוסדות האמנות המובילים בישראל, מציע CCA תל אביב-יפו תכניות חינוך מיוחדות למבוגרים וילדים בני כל הגילאים. התכניות החינוכיות שלנו לילדים מגוונות, וכוללות סדנה דו־חודשית ואירועים ייעודיים. מתוך הכרה בצורך להעמיק את הקשר עם הקהלים השונים בעירנו, החליטה העירייה ב־2015 להקצות לנו את המקלט הסמוך למרכז, על  מנת להפכו לחממה חינוכית. התוכניות החינוכיות הרחבות שלנו מיועדות במיוחד לבתי ספר, כמו גם למגוון קהילות כמו בני נוער, אזרחים ותיקים, מבקשי מקלט, וכן מבוגרים וילדים מאוכלוסיות מוחלשות. החממה שלנו היא מרחב תוסס של השראה, חשיבה ותעוזה. תכניותיה החינוכיות, לילדים כמו גם למבוגרים, מטפחות מיומנויות של צפייה וניתוח, דו־שיח ויצירתיות, ובה בעת מפתחות אוריינות דיגיטלית. עם דגש מיוחד על התערוכות המוצגות אצלנו, התכניות מתמקדות בהעמקת ההבנה של תרבות עכשווית, בעידוד התשוקה ליצירתיות וידע, ובמתן כלים ייחודיים, עשירים ומעשירים, להבעה עצמית. עבור משתתפים רבים זהו המפגש הראשון עם תערוכות אמנות עכשווית, מאורע מרכזי בפיתוח שפה חזותית שתלווה אותם במפגשים עתידיים עם תחומים יצירתיים אחרים, ולאורך חייהם.

התוכניות שלנו

למידע נוסף אודות התוכניות החינוכיות שלנו, אנא כתבו ל­־ education@cca.org.il.

מעבדת שבת לילדים

סדנה דו־חודשית בת 90 דקות המיועדת לילדים בגילאי 10-6 המתקיימת בשבת בבוקר בעברית בהנחיית מנהלת החינוך של CCA תל אביב-יפו, עדן בנט. פעילות זו, כוללת סיור בתערוכות הנוכחיות שלנו, צפייה מודרכת בהקרנות של עבודות מארכיון הווידאו ופעילות יצירה לקבוצות קטנות. הסדנאות נועדו לעורר דיון, חשיבה עצמאית, מחקר פעיל ועריכת ניסויים יצירתיים, בהשראת המפגש המרתק עם יצירות אמנות מהארץ ומהעולם.

סיורים בתערוכות

CCA תל אביב-יפו מציג שבע עד עשר תערוכות בשנה וכל אחת מהן מלווה בסיורים בעברית, בערבית ובאנגלית. הסיורים בתערוכות נועדו לתווך בין יצירת האמן או האמנית לבין הקהל המגוון – ותיקים וחדשים כאחד אשר חולקים התלהבות עזה מאמנות חדשנית ונועזת, המחייבת לעתים קרובות תיווך נוסף של שיח פנים־­אמנותי ומזינה אותו. יתר על כן, קיומם של סיורים בשלוש שפות מייצר חוויה פתוחה ומקבלת המשקפת את הרב-תרבותיות של העיר תל אביב-יפו, ויש בו כדי לכונן קשרים משמעותיים לקהילות הרבות החיות בארץ.

אמנות בהקשר

תכנון אירועים לציבור הוא יסוד מפתח במשימתנו, וכל תערוכה המוצגת במרכז מלווה בסדרה של אירועים, לרבות שיחות אמן/ית, דיונים, חילופי רעיונות, הרצאות וסדנאות. מטרת הפורמטים החינוכיים הללו היא להכניס את האמנות להקשר, ואגב כך להרחיב את הרלוונטיות של תערוכותינו. האירועים מיועדים לכונן אצל המשתתפים קשרים לעבודות קודמות של האמן או האמנית וכן לאמנים אחרים החולקים פרקטיקות דומות. הם ממסגרים אזכורים מאלפים לתולדות האמנות ולתחומי ידע אחרים כגון פילוסופיה, מוזיקה, ריקוד, קולנוע ואופנה – לא אחת באמצעות נקודות מבט חברתיות ופוליטיות. כמו כן, CCA תל אביב-יפו מקיים במקביל סדרה של אירועים – כגון "נקודת מפגש", "סינמאי", "Giornata del Contemporaneo" או "לילה של פילוסופיה" ובצדם השקות ספרים והרצאות – שאינם קשורים לתערוכה כלשהי. לבסוף, כחלק מאותה משימה, המרכז מציע תוכניות העשרה מיוחדות לבתי ספר תיכוניים ולבתי ספר לאמנות.

bottom of page