top of page

הצטרפו אלינו להצגת שגרת חירום, הופעה של תנועה ציבורית וחלק מ"לא בשמי," התערוכה הקבוצתית השנתית של CCA תל אביב-יפו. כיום, כאשר ממשלות דנות לעתים קרובות בצורך ב"חוסן אזרחי," וכאשר הקשרים הביו-פוליטיים בין המדינה לאזרחים נבחנים מחדש, פבליק מובמנט מציעה התכנסות פיזית ומנטלית קולקטיבית הנובעת מהתרגול המשותף של כוריאוגרפיות הצלה שונות. שגרת חירום הוזמנה על ידי סוכנות האמנות הציבורית של שבדיה ופותחה במהלך שהות ב-CCA תל אביב-יפו ובאיאספיס, שטוקהולם.


משך: 60 דקות

מחיר כניסה: 20 ₪

הרשמה כאן


תנועה ציבורית

שגרת חירום, 2019

מבט על ההופעה בשטוקהולם

צילום: ריצ'רד אסטיי

פעולה | שגרת חירום מאת תנועה ציבורית

10 בספטמבר, 2022

-

19:00

← רכישת כרטיסים
bottom of page