top of page

הצטרפו אלינו לשיחה בין האמנית חן כהן וד"ר נעם גל, אוצר תערוכת היחידה של כהן "איך למות יפה" המוצגת כעת במרכז לאמנות עכשווית תל אביב. במהלך השיחה, ידונו כהן וגל בעבודות שנבחרו לתערוכה, אשר נוצרו במהלך שבע השנים האחרונות; כמו כן, ישתפו אותנו בשיטת הפעולה שלהם ובשיח האינטלקטואלי שניהלו לאורך עבודתם המשותפת בשנתיים האחרונות. לאחר השיחה, ישיקו את המונוגרפיה הראשונה של כהן, איך למות יפה, שעיצבה נועה סגל המציגה את הפרקטיקה של כהן באופן מקיף דרך דימויים מעבודותיה ומסה מאירה שכתב גל.


האירוע יתקיים בעברית.חן כהן

מאבק, 2016

5 הדפסי מונוטייפ דיו, 12 × 15 ס"מ (כ"א)

באדיבות האמנית

צילום: אייל אגיבייב

שיחה / השקת ספר | חן כהן וד"ר נעם גל / איך למות יפה

17 ביולי, 2021

-

12:00

← רכישת כרטיסים
bottom of page