top of page

הצטרפו אל האמנים נעמה ערד, ערן נוה וישי שפירא קלטר והאוצר ניקולה טרצי לסיור בתערוכה "זיכרון חרבות" המוצגת כעת ב־CCA תל אביב-יפו. הסיור שיתקיים בשעה האחרונה לפני נעילת התערוכה, יסכם מספר שיחות ודיונים שהתקיימו בעת ההכנה לתערוכה ובמהלכה בין ערד, נוה ושפירא קלטר, אוצרי התערוכה, וטרצי, אוצר ומנהל המרכז. במהלך הסיור ישתפו האוצרים את המשתתפים בפרטים אודות הפרק השני של "זיכרון חרבות" שיתקיים ב־Dortmunder Kunstverein, גרמניה בספטמבר, 2021, ויבחנו את מקומו של הפרויקט בהקשר ההיסטורי הרחב של האמנות הישראלית ומסורת התערוכות שנאצרו בידי אמנים.


האירוע יתקיים באנגלית.נעמה ארד, ערן נוה וישי שפירא קלטר מתקינים את עבודתו של יצחק גולומבק מסרק (1989) ב־CCA תל אביב-יפו

צילום: ירון אתר

סיור בתערוכה | זיכרון חרבות

3 באפריל, 2021

-

13:00

← רכישת כרטיסים
bottom of page