top of page

הצטרפו אלינו לסיור פתוח בתערוכה "זיכרון חרבות" המוצגת בימים אלה ב־CCA תל אביב-יפו. את הסיור תנחה האמנית נעמה ערד, שאצרה את התערוכה יחד עם עמיתיה האמנים ערן נוה וישי שפירא קלטר. הסיור, שאותו היא מכנה הפקת ”זיכרון חרבות“ – יתמקד בתהליך ובהחלטות שעמדו ברקע התערוכה. במסלול שנקבע מראש, תעבור ערד מעבודה לעבודה ובזמן שתעמוד לפני כל אחת מהן, היא תחלוק עם הקהל אנקדוטות וסיפורים שגרמו לה ולחבריה האוצרים לבחור בנקודה מסוימת זו במרכז עבור אותה יצירת אמנות מסוימת מעשה ידי אותו אמן או אותה אמנית מסוימים. יתר על כן, היא תנצל את ההזדמנות הזאת כדי לדון בטיבם האוטונומי של האובייקטים ובמבנה הריזומטי של התערוכה, שאותה ניתן לחוות כתערוכה קבוצתית או כתערוכה של שלושה אמנים או כיצירת אמנות כוללת.


האירוע יתקיים בעברית.מיכל מקרסקו

אבני פרא, 2020 (פרט)

מדיה מעורבת, מראה הצבה מתוך התערוכה ב־CCA תל אביב-יפו

באדיבות האמנית

צילום: ליאת אלבלינג

סיור בתערוכה | זכרון חרבות

20 במרץ, 2021

-

12:00

← רכישת כרטיסים
bottom of page