top of page

צטרפו אל ג'וליה ליפקינד, מתמחה בתחום האוצרות במרכז לאמנות עכשווית תל אביב מטעם תכנית מסע, לסיור בתערוכות "ניקולס הלובו: איניוקה יובהדו" ו"ראובן ישראל: מרצפ"ת (משופע, ריבועי, צירי, פתיח, תכנוני)"; במהלך הסיור, ליפקינד תדגיש את ההקשרים התרבותיים המרובים שעולים מתוך עבודתו של הלובו – מהגלויים לנסתרים, אשר קשורים לזהותו המורכבת של האמן; לאחר מכן, ליפקינד, דרך גישה מוחשית וקונספטואלית, תפרש את עבודת הרצפה של ישראל שמאגדת בתוכה את המסורת המודרניסטית לצד תרבויות ילידיות (הופי ונבאחו) לכדי יצירה אחת.


הסיור יתנהל ברוסית. 


ניקולס הלובו, איניוקה יובהדו", 2021

מראה התערוכה ב־CCA תל אביב-יפו

צילום: אייל אגיבייב


סיור בתערוכה | ניקולס הלובו: איניוקה יובהדו / ראובן ישראל: מרצפ"ת

25 בדצמבר, 2021

-

12:00

← רכישת כרטיסים
bottom of page