top of page

הצטרפו אל בר גורן, עוזרת אוצר במרכז לאמנות עכשווית, לסיור בתערוכה הנוכחית: "שריף ואכד: בלאגן". במהלך הסיור גורן תציג את שלושת הרעיונות המרכזיים העומדים מאחורי המסגרת האוצרותית של התערוכה. שלושת הרעיונות המרכזיים הם: מושג ״הניכוס״ (באמנות חזותית), האטימולוגיה של המילה ״תרגום״ (בלטינית) שהיא לחצות  והחיבור בין מילה ודימוי. בכך, היא תציג את העבודות בתערוכה, שהן מחוברות לאחד, שניים או שלושה מהרעיונות רעיונות האלו.


הסיור יתקיים בעברית.


משך: 60 דקות

מחיר כניסה: 10 ₪

הרשמה כאןשריף ואכד, חיפוש, 2016. מדיה מעורבת על נייר, 112.5 × 82.5 ס"מ (ממוסגר).

סיור בתערוכה | שריף ואכד: בלאגן

4 ביולי, 2020

-

12:00

← רכישת כרטיסים
bottom of page