top of page

מוזמנות ומוזמנים להצטרף למפגש עם בר גורן, עוזרת האוצר ב־CCA תל אביב-יפו בתערוכה "סטפנו קאגול: תקופת המבול" באצירתה של ג'ורג'יה קאלו המוצגת כעת במרכז. התערוכה עוסקת ביחסים בין הטבע לאנושות ומורכבת משש עבודות וידאו שמתעדות שש פעולות אשר בוצעו ע"י קאגול במקומות שונים ברחבי איטליה וגרמניה. לאחר הצפייה בתערוכה, האמן יהיה זמין לענות על שאלות המשתתפים בשיחת וידאו.


האירוע יתקיים באנגלית ובעברית.סטפנו קאגול

Gezeitenkraft [כוח גאות], 2020

סטילס מתוך וידיאו

באדיבות האמן

סיור בתערוכה | סטפנו קאגול: תקופת המבול

20 במרץ, 2021

-

13:00

← רכישת כרטיסים
bottom of page