top of page

הצטרפו אלינו לפרפורמנס מוזיקלי של יונתן גירון ואריאל קליינר – אמנים שעבודתם סוריאליזם (2018) נכללת ב"זיכרון חרבות" באוצרותם של האמנים נעמה ערד, ערן נוה וישי שפירא קלטר, התערוכה הקבוצתית המוצגת בימים אלה ב־CCA תל אביב-יפו. את העבודה הקרויה מכניזם מבצעים השניים יחד עם יואל פלד והיא בגדר מעבר ממיצב למיצג באמצעות חוויה קולנועית. בעבודה זו, מילים ממלאות תפקיד מרכזי, בעיקר מילים הומופוניות, מילים שנכתבות באופן שונה, אך נשמעות דומות מאוד זו לזו. מילים הומופוניות המופיעות לא אחת בשפה העברית עשויות להיראות תחילה כבעלות משמעות שונה בתכלית; עם זאת, הן קשורות למעשה באמצעות חוט מופשט, בלתי נראה, של זיקה לשונית. לדברי האמנים, קולות הצרצרים והרמוניות אלקטריות עשויים לבטא זיקה מעין זו.יונתן גירון ואריאל קליינר, עם יואל פלד

רק כשהתעוררתי הבנתי שאני ישן, 2018

מראה המופע בפסטיבל טקטוניקס – פסטיבל מוסיקה חדשה, תל אביב

באדיבות האמנים

פרפורמנס | מכניזם מאת יונתן גירון ואריאל קליינר, עם יואל פלד

17 במרץ, 2021

-

20:00

← רכישת כרטיסים
bottom of page