top of page

רבות מן העבודות המוצגות עתה בתערוכתה הנוכחית של אלה ליטביץ ב־CCA תל אביב-יפו, "אלה ליטביץ: ספק סביר", נוצרו בעת שהתלוותה למסעות בקאסר אל-יהוד. בשנת 2013, הוצגה במרכז התערוכה "נירה פרג: כל זה יכול להיבנות במקום אחר", שבה הוקרן, בין היתר, מעבר הכרחי (2013-2012), מיצב וידיאו חמישה־ערוצי, אשר צולם בידי פרג אף הוא בקאסר אל-יהוד. בעקבות ההנחות המגולמות בעבודות אלה, פרג, ליטביץ ואבים אתר – העובד ברשות הטבע והגנים של ישראל ומי שהנחה את ליטביץ בסיוריה – ידונו בחוויותיהם ויחלקו עימנו את הרהוריהם על המושג אמנות תלוית־אתר. את הדיון ינחה מייסד CCA תל אביב-יפו, ומנהלו הראשון, סרג'יו אדלשטיין, אשר אצר את שתי התערוכות הללו.


האירוע יתקיים בעברית.נירה פרג

מעבר הכרחי, 2013-2012 (פרט)

וידיאו חמישה־ערוצי

באדיבות האמנית וגלריה ברוורמן, תל אביב

שולחן עגול | מסעות קונספטואליים – החוץ והפנים של קַאסר אל-יהוד

14 ביוני, 2021

-

19:00

← רכישת כרטיסים
bottom of page