top of page

ביום נעילת התערוכה "רונה יפמן: רדיו נתיבה" תיערך הקרנה של עבודת וידיאו קודמת של יפמן, 2 דגלים (2006-2004). העבודה מתארת מציאות דיסטופית ובה סכסוך מתמשך בין שתי חבורות, המפוספסים והקפוצ'ונים. העבודה, שמשכה 20 דקות, תוקרן בלופ בגלריה הרב־תכליתית ע"ש מארק שימל.


ההקרנה תימשך עד השעה 16:30.


רונה יפמן, 2 דגלים, 2006-2004

וידיאו בצבע וסאונד

משך: 20 דק'

באדיבות האמנית וגלריה זומר לאמנות עכשווית, תל אביב / ציריך

הקרנה | 2 דגלים מאת רונה יפמן

11 ביוני, 2022

-

10:00

← רכישת כרטיסים
bottom of page