top of page

הפרקטיקה של אלכס מירוציו (*1981, סיביו, רומניה. חי ועובד בקלוז׳-נאפוקה, רומניה) נפרשת על פני טווח רחב של מדיות ופעילויות, לרבות פיסול, רישום, כתיבת שירה ומיצג ובצדם פרויקטים ביקורתיים ואוצרותיים. בעבודתו, הכה אינטלקטואלית ובד בבד פיזית עד מאוד, הוא מרחיב את המושגים 'התקרבות' ו'קִרבה' בכל הנוגע לזמן, תוך שהוא מציג "אופנים מפורקים של השגת משמעות". בדרך פעולתו, הוא מבקש להנגיש את הבנת הגוף כ"מאורע פרפורמטיבי סוער", תוך שהוא שואב השראה מן הפואטיקה של חוסר בית ואי־נראות. באמצעות יצירותיו, הוא בוחן דרכים להשהות מערכים של עשייה ואי־עשייה, חשיבה ואי-חשיבה. עם עבודתו 29TAH (האמן עצמו בגיל 29), הוא פועל במסגרת גוף קולקטיבי באמצעות "אירוניה רטרואקטיבית".


תערוכתו ב־CCA תל אביב-יפו, "להרוויח במצב של חבות", כוללת עבודת מיצג חדשה, וכותרתה Bottoms Know It [ישבנים יודעים זאת] ואסופה של עבודות וידיאו – הכוללת Dignity to the Unsaid  (2017) [כבוד לבלתי־נאמר], But as a Document (2015) [אבל כמסמך], Doing Sub Thinking (2018) [לבצע תת־חשיבה], The Gaze is a Prolapse Dressed in Big Business(2018) [המבט הוא צניחה במסווה של עסקים גדולים] ו־Stays Against Confusion (2016) [השהיית הליכים נגד בלבול] – אשר מספקות הקשר לעבודה החדשה ובו בזמן פורצות דרכים חדשות להבנתה. Bottoms Know It נוצרה עבור CCA תל אביב-יפו בהשתתפות שלושה מבצעים – אורן ברק, הראל גרז'וטיס ונונזיה פיקיאלו – ושלושה אביזרים. העבודה חושפת דבר שעשוי להיתפס כמובלע ובלתי מובחן, אך אינו בהכרח מאפיין תהליך של בירור האמת.


באמצעות שילוב של זרמי מחשבה שונים ושימוש במושגים פילוסופיים שתמיד עוטים גוון אישי ומפורשים בחופשיות, מצליח האמן ליצור חוויות מתמשכות ומעוגנות בזמן המשותפות לו ולצופה. לשם כך, משמשת אותו יצירת האמנות – בין שהיא מגולמת באובייקט ובין שהיא מגולמת בגוף (שלו או של מישהו אחר) – כערוץ, כקטליזטור, כמעין שלט רחוק המקשרים זה לזה שני בני אדם, אותו ואת הצופה, המצויים לעתים בשני אזורי זמן ומקום שונים. אולם כל הרעיונות הללו לעולם אינם מופיעים בהלימה לציפיותינו: "מעוגן בזמן" יש להבין בהתאם לתפישת זמן בלתי שגורה; "מתמשך" יש לתפוש במסגרת של טווח רחב יותר של תפישה חושית. עבודתו של אלכס מירוציו לא רק גורמת לנו לחשוב, היא גם גורמת לנו לחשוב על התנאים המאפשרים לנו לחשוב ולא-לחשוב, לעשות ולא-לעשות.


"אלכס מירוציו: להרוויח במצב של חבות" נאצרה בידי ניקולה טרצי בשיתוף פעולה הדוק עם האמן.


התערוכה מלווה בחומרי דפוס בעברית, ערבית ואנגלית ובמופעים שיתקיימו ב־14, 19 ו־22 במרץ וב־1, 10 ו־13 באפריל.


"אלכס מירוציו: להרוויח במצב של חבות" מתקיימת בתמיכת Invitro, קרן אאוטסט לאמנות עכשווית והמכון הרומני לתרבות, תל אביב; סיוע נוסף ניתן על ידי גלריה Sabot, קלוז׳-נאפוקה, רומניה וחברת TAROM.דימויים


1

2019 ,Bottoms Know It

מראה המופע ב־CCA תל אביב-יפו


2

2018 ,Doing Sub Thinking

סטילס מתוך וידיאו

באדיבות האמן


3

2017 ,Dignity to the Unsaid

סטילס מתוך וידיאו

באדיבות האמן


4

2016 ,Stays Against Confusion

סטילס מתוך וידיאו

באדיבות האמן

אלכס מירוּציוּ: להרוויח במצב של חבוּת

17 באפריל, 2019

13 במרץ, 2019

← רכישת כרטיסים
bottom of page