top of page

עבודתו של ג'ורדן נסאר (*1985 ניו יורק, שם הוא חי ועובד) עוסקת בצומת שבין אוּמנות, שפה, אתניות ורעיונות מוטמעים על מורשת ומולדת. בהמשיכו ובהרחיבו את הפרקטיקה שלו עבור תערוכת היחיד שלו ב־CCA תל אביב-יפו, יעביר נסאר את כל הקומה הראשונה של המרכז אל דירת חדר, שבה כל חפץ וחפץ – מן הרהיט הגדול ביותר ועד לאחרון הקישוטים – ייוצר בשיתוף עם בעלי מלאכה מקומיים בהתאם למסורות אוּמנותיות הנוהגות היום בארץ הקודש: מאריגים בדואיים ועד חפצים מזכוכית חברון; מחַמסות המיוצרות ביפו ועד עבודות עץ מבית לחם; מסלים מעשה ידיהם של עולים חדשים מאתיופיה ועד קרמיקה ארמנית.


באמצעות פרויקט זה, ימשיך האמן את עיונו בסוגיות של מורשת תרבותית, בעלוּת, יחסי חליפין והיטמעות, כמו גם בגעגועי המהגר ל'מולדת' ובהשלכותיהם הדוריות, אם בהקשר של היותו אמריקני בעל שורשים פלסטיניים ויהודיים כאחד, אם בהקשרים של תל אביב, ישראל והאזור בכללו. כמו כן, אפשר לקרוא פרויקט זה גם כחקירה של נושאים שונים בטווח שמגיאוגרפיה ופוליטיקה ועד אוריינטליזם. במסגרת חקירה זו מוקדשת תשומת לב מיוחדת למושגים כגון גלות ושיבה בזיקתם הן לארץ ישראל המקראית והן לפלסטין ההיסטורית. הפרויקט בוחן לא רק את המסורות המקומיות, אלא גם מסורות שהביאו לכאן קהילות מהגרים לאורך המאה שעברה ובודק את ההרכב הדמוגרפי העכשווי של המקום באמצעות מלאכות היד שניתן למצוא בו היום. עם זאת, במקום להשתמש בפשטות בטכניקות של מלאכת יד, השימוש שעושה נסאר באוּמנויות הוא מושגי, בבחינת חקירה של האופן שבו השימוש בחומר עשוי להיות בעל משמעות משל עצמו וכשלעצמו.


"ג'ורדן נסאר: הים שלנוכח עינינו" נאצרה על ידי ניקולה טרצי.


התערוכה מלווה בעלון בעברית, ערבית ואנגלית, לצד תוכנית אירועים הכוללת שיח אמן ב־28 בספטמבר, שיחה בין טלי קושניר ומעיין אלקיים ב־16 באוקטובר, שיחה בין אמיר לוזון וקוסאי אבואקר ב־5 בנובמבר, הרצאה מאת נעם בן-יוסף ב־6 בנובמבר; שולחן עגול בהנחיית שחר אטואן ב־14 בנובמבר וסיורים בתערוכה ב־16 בנובמבר.


"ג'ורדן נסאר: הים שלנוכח עינינו" מתקיימת בתמיכת תומאס רום וקרן פיליפ ומוריאל ברמן, כמו גם מעגל התורמים "הים שלנוכח עינינו": סם בן-אברהם, גיורא קפלן, גוסטבו מאנה, מארק שימל וחיים צח; תמיכה נוספת הושיטו James Cohan, ניו יורק, גלריה ברוורמן, תל אביב, Anat Ebgi, לוס אנג'לס ו־The Third Line, דובאי; סיוע לוגיסטי חשוב העניקו IL.Collection , ADISH וארטפורט.דימויים


4-1

הים שלנוכח עינינו, 2019

מדיה מעורבת, מראה הצבה מתוך התערוכה ב־CCA תל אביב-יפו

באדיבות האמן, James Cohan, ניו יורק, Anat Ebgi, לוס אנג'לס ו־The Third Line, דובאי

צילום: אייל אגיבייב

ג'ורדן נסאר: הים שלנוכח עינינו

29 בנובמבר, 2019

20 בספטמבר, 2019

← רכישת כרטיסים
bottom of page