top of page

פתיחה: יום שישי, 12 ביולי בשעה 12:00


טל אנגלשטיין (*1989, חיפה; חי ויוצר בתל אביב-יפו) עובד במדיות וחומרים שונים ליצירת עבודות אשר בוחנות מרחבים פיזיים ונפשיים קיצוניים. המיצבים שלו מצויים תמיד בתהליך של התמרה – ממוצק לנוזל, מחי למת, מעֵר לישֵן. מבחינתו של אנגלשטיין, יצירת אמנות היא "אירוע המכיל בחובו אנומליה". הן יצירת העבודה והן מפגשה עם הקהל מייצגים סטייה מתרחיש רגיל. בעבר, הוא הפך את הצואה שלו לסם פסיכדלי, בנה מגדל סלולרי פיראטי לשם פריצה לטלפונים ניידים של עוברי אורח, והבריח שומן שאוב מבנגקוק כדי להפיק ריח של בשר שרוף. תחילה, מגדיר האמן את הנחות היסוד – המושגיות והרגשיות – של יצירותיו, את "גבולות העולם" שבו הן מתקיימות. לאחר מכן, הוא "מהגר" לתוך אותו עולם, עולם זר לחיי היומיום שלו. בשלב האחרון, העבודה מתממשת ושבה ומתפרצת בתוך העולם הממשי.


תערוכת היחיד שלו ב־CCA תל אביב-יפו מוצגת בשני חללים, האחד ציבורי והאחר פרטי. החלל הציבורי הוא הגלריה בקומה הראשונה של המרכז, והחלל הפרטי הוא דירה הממוקמת מול המרכז; הגלריה והדירה גובלים בשוק הכרמל. העבודה במרכז מתפקדת כהזמנה לאתר האחר – הדירה, שבה התגורר האמן בעת יצירת העבודה. בדירה זו מוצגים שני יסודות עיקריים: קולות אנושיים המשודרים חי ממכשירי הקלטה, וריחות המנותבים לחלל בצינורות המחוברים לארובות של דוכני המזון והמסעדות בשוק הסמוך. הפעולה הזאת הופכת את הדירה למעין קיבה המעכלת ומהדהדת את סביבותיה ואת הרגשות שחולקים אנשים באותו מרחב. הריחות הבוקעים מן הצינורות חודרים לדירה מבעד לחורים בקירות; בתוך החורים משובצים מטבעות מפוסלים המסתובבים כמו שבשבות. קולות אנושיים מעוותים נשמעים אף הם מבעד לאותם פתחים כשכל ריח חופף לצליל שונה ומייצג כביכול את נשימת הקול המשודר.


לדברי אנגלשטיין, "העבודה תלויה ברוחות ובקולות שמגיעים בזמן אמת מהמקומות שהיא מתעלקת עליהם. באותו זמן, היא מתאמצת לעבד ולעצב אותם. היא מתחקה אחר רגעים שבהם ריחות וקולות זולגים לתודעה שלנו בלי הקשר".


באמצעות עבודה זו, מרחיב אנגלשטיין את תפישות הזמן של האתר ואת הייחודיות שלו – במקרה זה, הכוונה למרכז אמנות הממוקם ליד שוק מזון. הוא מבליט את המגבלות של חללי התערוכה ומציע כי חלל פיזי שאמנות מתרחשת בו יכול להיעשות – או למעשה עשוי להיות – אמנות לכשעצמה.


"טל אנגלשטיין: אפסילון" מוצגת באוצרותו של ניקולה טרצי ובתמיכת מועצת הפיס לתרבות ואמנות. תמיכה נוספת ניתנה על־ידי שרון גולן.

טל אנגלשטיין: אפסילון

31 באוגוסט, 2024

12 ביולי, 2024

← רכישת כרטיסים
bottom of page