top of page

"ההבטחה: תערוכת תמיכה במרכז לאמנות עכשווית תל אביב" היא תערוכה קבוצתית הכוללת עבודות של דיתי אלמוג, יעל אפרתי, אסף אלקלעי, יעל ברתנא, נועה גלזר, האחים האס, שריף ואכד, נחום טבת, ראובן ישראל, אלכס מירוציו, כרם נאטור, ג'ורדן נסאר, חיים סטיינבך, פרצ'איה פינתונג, רות פתיר, נעמה צבר, קרן ציטר, נועה צוק ואהד פישוף, אלכסנדרה צוקרמן, אסתר קלאס, ליאורה קפלן, ברק רובין ויאנה רוטנר.


"ההבטחה", המוצגת בכל חללי הבניין, שופכת אור על ההיסטוריה והתכנים של CCA תל אביב-יפו בהיותה מציגה עבודות של אמנים אשר הציגו במרכז לאמנות עכשוויות תל אביב-יפו בעבר – במקרים אחדים את אותן העבודות – כמו כן, עבודות של אמנים שישתתפו בתערוכות עתידיות ואמנים שיצירותיהם תואמות לרוח התערוכה. עבודות אלה נאספו תחת קורת גג אחת בכדי לתמוך בתוכנית האמנותית של המרכז וכן באמנים שבזכותם התערוכה הזאת מתקיימת למרות התקופה המאתגרת.


למרות שכל העבודות המוצגות בתערוכה נוצרו לפני התפרצות נגיף הקורונה, רבות מהן מרמזות על כך שיצירת אמנות היא פעולה המתבצעת, בסופו של דבר, לבד, באופן פרטי ללא קשר ישיר מחוץ ל־עצמי. גישה זו – אשר בתקופה הנוכחית התווספו לה שכבות נוספות של משמעות – נלקחה לתשומת הלב של האוצרים שבחרו את העבודות בדקדקנות ופיתחו פרשנות אישית משלהם לכותרת התערוכה ולגילומיה השונים, מבלי לשוחח על כך אחד עם השני.


יתרה מזאת, כותרת התערוכה מרמזת על מושג "הארץ המובטחת" שאומץ על ידי הוגים רדיקאליים כמו מרטין לותר קינג – מושג שנהגה בתנאים אוניברסליים מובהקים, מכיוון שהוא מגדיר מצב של שחרור, "אתר קדוש", טריטוריה חופשית – במקום בו "חופש" משמעו חופש מחשבה וחופש ביטוי. בו זמנית מושג זה הופך למטאפורה לתפקידו של מוסד האמנות ושל CCA תל אביב-יפו בפרט, הוא האתר (הארץ) בו נמצא הסימן (ההבטחה) של מעורבות ותמיכה שמוענקת לאמן על ידי המוסד ואלה המייצגים אותו.


"ההבטחה: תערוכת תמיכה במרכז לאמנות עכשווית תל אביב" נאצרה על ידי ניקולה טרצי ותומאס רום.


התערוכה מלווה בחומרי דפוס בעברית, ערבית ואנגלית וקטלוג דיגיטלי באנגלית (גרסה מודפסת תנתן לפי דרישה).דימויים


4-1

"ההבטחה: תערוכת תמיכה במרכז לאמנות עכשווית תל אביב", 2020 

מראה התערוכה ב־CCA תל אביב-יפו

צילום: אייל אגיבייב

ההבטחה: תערוכת תמיכה במרכז לאמנות עכשווית תל אביב

27 בנובמבר, 2020

7 בנובמבר, 2020

← רכישת כרטיסים
bottom of page