top of page

האמנית ליאורה קפלן מציגה שלוש עבודות כחלק מהתערוכה "ג'ונתן מונק: מודל תצוגה שש – גרסת תל אביב", המוצגת כעת במרכז לאמנות עכשווית תל אביב-יפו. בשיחת אמנית זו תתמקד קפלן בעבודותיה הקודמות, בתהליך העבודה ובעניין שלה בחומרים ותפרוש את הסיפורים העומדים מאחורי שלוש העבודות המוצגות עתה בקומה הראשונה של המרכז: העתיד כאן, עכשיו ולעולם לא ופשוט משום שזה משתנה (כולם משנת 2019). שיח האמנית עם ליאורה קפלן הוא חלק מתכנית האירועים הנערכים בצדה של התערוכה "ג'ונתן מונק: מודל תצוגה שש – גרסת תל אביב", אשר במסגרתה מתקיימים מפגשים עם בעלי תפקידים בשדה האמנות: האמן, העורך, האספן והאוצר.


האירוע יתקיים בעברית.


ליאורה קפלן
העבר הוא ההווה, 2019; פשוט משום שזה משתנה, 2019; ליאורה קפלן, עכשיו ולעולם לא, 2019
מדיה מעורבת, מראה הצבה במרכז לאמנות עכשווית תל אביב-יפו
באדיבות האמנית
צילום: שי בן אפרים

4 בינואר, 2020

האמנית – מפגש עם ליאורה קפלן

1 בינואר, 2020

-

12:00

← רכישת כרטיסים
bottom of page