top of page

הצטרפו אל ניקולה טרצי לסיור בתערוכות שמוצגות כעת: "אוגוסטס סראפינאס: דיאנה", "ראובן ישראל: מרצפ"ת (משופע, ריבועי, צירי, פתיח, תכנוני)" ו"שזאד דאווד: לווייתן". טרצי, מנהל המרכז ואוצר התערוכות, יציג במהלך הסיור את גישתו האוצרותית וישתף את הקהל בפרטי התהליך שהוביל לתערוכות; אלה של סראפינאס וישראל שהוזמנו והופקו על ידי המרכז ונוצרו במיוחד עבור הגלריות בקומת הקרקע ובקומה הראשונה; התערוכה של דאווד, מציגה שישה פרקים ממחזור הסרטים "לווייתן", כאשר הפרק השישי שצולם בים המלח הופק בעקבות הזמנה משותפת של CCA תל אביב-יפו וקרן אאוטסט לאמנות עכשווית.


הסיור יערך באנגלית.דימויים


1

"אוגוסטס סראפינאס: דיאנה", 2021

מראה התערוכה ב־CCA תל אביב-יפו

צילום: אייל אגיבייב


2

"ראובן ישראל: מרצפ"ת (משופע, ריבועי, צירי, פתיח, תכנוני)", 2021

מראה התערוכה ב־CCA תל אביב-יפו

צילום: אייל אגיבייב


3

"שזאד דאווד: לווייתן", 2021

מראה התערוכה ב־CCA תל אביב-יפו

צילום: אייל אגיבייב

סיור בתערוכה | אוגוסטס סראפינאס: דיאנה / ראובן ישראל: מרצפ"ת / שזאד דאווד: לווייתן

23 באוקטובר, 2021

-

11:00

← רכישת כרטיסים
bottom of page