top of page

הצטרפו למנהל המשרד של CCA תל אביב-יפו, גיא ברנרד רייכמן לסיור בתערוכות "ראובן ישראל: מרצפ"ת (משופע, ריבועי, צירי, פתיח, תכנוני)" ו"שזאד דאווד: לווייתן", המוצגות כעת במרכז. במהלך הסיור, רייכמן יספק תובנות לגבי שני הפרויקטים הללו והתהליך פיתוחם ממועד הזמנתם ועד להצגתם במרכז, בהתאם למשימתו של מוסד ללא אוסף המתמקד בהזמנת והפקת יצירות חדשות של אמנים עכשוויים. בנוסף, הוא יספק מבט חברתי על היצירות ויזמין את הקהל להגיב לפרשנות זו ולדון בה.


הסיור יערך בעברית.
1

"ראובן ישראל: מרצפ"ת (משופע, ריבועי, צירי, פתיח, תכנוני)", 2021

מראה התערוכה ב־CCA תל אביב-יפו

צילום: אייל אגיבייב


2

"שזאד דאווד: לווייתן", 2021

מראה התערוכה ב־CCA תל אביב-יפו

צילום: אייל אגיבייב

סיור בתערוכה | ראובן ישראל: מרצפ"ת ושזאד דאווד: לווייתן

27 בנובמבר, 2021

-

11:15

← רכישת כרטיסים
bottom of page