top of page

הצטרפו אלינו להקרנת מחזור "לווייתן", אותו יצר וביים שזאד דאווד. במהלך ההקרנה, המבקרים יזכו לראות את שש האפיזודות שנוצרו עד כה ברצף, לפגוש את הדמויות באפיזודות – בן, יסמין, ארטורו, ג'מילה, ישמעאל, דינג לינג וסנאיט ולהכיר את המקומות השונים במחזור בערב אחד. זו הזדמנות ייחודית לחוות את פרויקט לוויתן בשיאו לאור תפקידם המרכזי של הסרטים בפרויקט השלם.


משך: 120 דק'1-6

שזאד דאווד

"מחזור לווייתן", אפיזודות 6-1

סטילס מתוך וידיאו

באדיבות האמן ו־UBIK הפקות

דימוי מאת CCA תל אביב-יפו


הקרנה | לווייתן מאת שזאד דאווד: אפיזודות 1,2,3,4,5,6

8 בדצמבר, 2021

-

20:00

← רכישת כרטיסים
bottom of page