top of page

סרטיו ופסליו של של אסף גרובר (*1980, ירושלים; חי ועובד בברלין) עוסקים במערכת היחסים הדיאלקטית בין אידיאולוגיות של יחידים לבין הביוגרפיות האישיות שלהם. באמצעות הפרקטיקה שלו, הוא חוקר את האופן שבו מערכות יחסים אלו מעצבות את מרחבי חיינו הפרטיים והציבוריים. יצירותיו של גרובר מלאות בהומור שחור, אך גם מלאות חיבה, הן כלפי תולדות האמנות והן כלפי גיבוריו, כשהן בוחנות את הדרך שבה מגמות פוליטיות של מוסדות משפיעות על חייהם של פרטים וכיצד ביוגרפיות חושפות ומטשטשות בו זמנית אידיאולוגיות מושרשות.


תערוכת היחיד שלו ב־CCA תל אביב-יפו מורכבת מהקרנת הבכורה של וידיאו בן שני חלקים, בו 'הדמות הראשית' היא אוסף האוונגרד הפרטי של אג׳ידיו מרצונָה, אשר מכיל קרוב ל־1.5 מיליון פריטים, לרבות כמה מיצירות המופת הקנוניות ביותר של המאה ה־20 מעשה ידיהם של אמנים כגון מאן ריי, מרסל דושאן ואל ליסיצקי – שעבודתו מהווה מקור ההשראה עיקרי בפרקטיקה של גרובר.


עבודת הווידיאו עד ארעי הבנויה משני חלקים – עד מקופח ועד גס רוח –  בוחנת את המאפיינים המשותפים לאוספי אמנות וארכיונים ואת ההבדלים ההכרחיים ביניהם, והן את החומרים השונים והתשתיות התרבותיות המאפשרים את קיומם. בחינה זו מתגלמת בסיפור מעברם של החפצים מביתו הפרטי של האספן בברלין למעונם הציבורי החדש, ה־Japanisches Palais, החלק הרוקוקואי של מבני ה־Staatliche Kunstsammlungen Dresden, מבעד לעיניהן של שלוש דמויות עיקריות: כריסטינה, מנהלת האוסף; מאוריציו, מוביל יצירות האמנות המגיע למקום כדי לאסוף אותן; ופרֵזֵנס, כלבו של האספן. בזמן שנקודות המבט של כריסטינה ומאוריציו מייצגות את התסבוכות, השאיפות, ההתרגשויות והתסכולים האנושיים שמוליד המגע האינטימי עם חפצים יקרי ערך, נקודת המבט של הכלב פרזנס, מספרת את הסיפור ׳כמו שהוא׳ ומתארת מציאות שבה ערכים ומוסר משתנים ולא ניתן עוד להקדיש את תשומת הלב אך ורק לעבודת אמנות פתיינית.


"אסף גרובר: עד ארעי" נאצרה על ידי האוצרים־אורחים שטפן אואֶ, מרצ'לו רזנדה ופטר פרמוילן והאופקה בשיתוף Haus der Kulturen der Welt (HKW) בברלין במסגרת הפרויקט "The Whole Life: An Archive Project".


ההקרנה ב־CCA תל אביב-יפו, בניהולם של ניקולה טרצי ובר גורן , מלווה בתכנית אירועים הכוללת שיח אמן ב־3 ביולי, סיור בעברית ב־10 ביולי, בערבית ב־21 באוגוסט ובאנגלית ב־28 באוגוסט, הרצאה מאת טניה סירקוביץ' ב־11 באוגוסט ותצוגה פרטית של הסדרה "חד גדיא" מאת אל ליסיצקי במוזיאון תל אביב לאמנות ב־18 באוגוסט.


עבודת הווידיאו עד ארעי הופקה במשותף על ידי Staatliche Kunstsammlungen Dresden (גרמניה), Krieg בהאסלט (בלגיה), Botín Foundation בסאנטאנדר (ספרד), CCA תל אביב-יפו וקרן אאוטסט לאמנות עכשווית (ישראל); סיוע נוסף ניתן על ידי איריס ריבקינד וערן בן צור; תודה מיוחדת לארטפורט, תל אביב.דימויים


1

עד ארעי, 2021

וידיאו, מראה הצבה מתוך התערוכה ב־CCA תל אביב-יפו

צילום: אייל אגיבייב


4-2

עד ארעי, 2021

סטילס מתוך וידיאו

באדיבות האמן

אסף גרובר: עד ארעי

28 באוגוסט, 2021

2 ביולי, 2021

← רכישת כרטיסים
bottom of page