top of page

במהלך חודש נובמבר 2018 יארח CCA תל אביב-יפו בגלריה הרב־תכליתית ע"ש מארק שימל את "בית הספר", פרויקט של לה קולקטיז!. לה קולקטיז! היא קבוצה של רקדנים וכוריאוגרפים בהנחיית עדו פדר ולילך ליבנה ואשר חברים בה כיום בוסמת נוסן, אריאל כהן ושירה אביתר והיא מתמקדת בהגדרה מחדש של האלף־בית של המחול העכשווי והיחסים ההדדיים שלו עם תחום האמנות העכשווית. 


משתתפי "בית הספר" יחקרו, ילמדו ויתייחסו לנושאים ולשיטות של כוריאוגרפים שעוסקים במרחבים, פיזיים ורעיוניים, הקשורים לתחום האמנות העכשווית: מהקובייה הלבנה למוזיאון, מהגלריה ועד התערוכה החוזרת. תלמידי בית הספר ילמדו ויתנסו באפניי העבודה של מרטן ספנגברג, אלכסנדרה פיריצ'י, מריה הסאבי, טינו סגל, אן אימהוף ועוד, דרך מפגשים בהנחיית לילך ליבנה ועדו פדר; הרצאות אורח בהשתתפות מיכל הלפמן, ליאור אביצור, רוברט שטיין ומרטן ספנגברג ובהנחייתם. מבקרי המרכז יוזמנו 'להשתתף' ב"בית הספר" בשעות הפעילות שלו, לצפות בתלמידים ולהצטרף אליהם. 


התוכנית כוללת הרצאה של מיכל הלפמן ומפגש המוקדש לתרגול ב־2 בנובמבר; הרצאה של מיכל הלפמן ומושב המוקדש לעבודה של טינו סהגל, אן אימהוף ב־7 בנובמבר; הרצאה של ליאור אביזור ומושב המוקדש לתרגול ב־8 בנובמבר; מושב המוקדש לתרגול ב־9 בנובמבר; מושב המוקדש לעבודה של מריה חסאבי ב־14 בנובמבר; מושב המוקדש לעבודתו של מרטן ספנברג ב־15 בנובמבר; הרצאה של מרטן ספנברג בסקייפ ומפגש המוקדש לתרגול ב־16 בנובמבר; ב־21 וב־22 בנובמבר ייערכו מפגשים מוקדשים לעבודה של אלכסנדרה פיריצ'י; ב־23 בנובמבר תתקיים הרצאה מאת רוברט שטיין בסקייפ ו"תרגול נחש" יחד עם התנסות פרפורמטיבית. 


"לה קולקטיז!: בית הספר" הוא יוזמה של ניקולה טרצי.

לה קולקטיז!: בית הספר

22 בנובמבר, 2018

1 בנובמבר, 2018

← רכישת כרטיסים
bottom of page