top of page

עבודתה של אתי אברג'ל (*1960; טבעון, בה היא חיה ויוצרת) מייצרת מערכת יחסים דינמית בין מיצב ופיסול. יצירתה היא לא רק תלויית מקום אלא גם במידה רבה נעשית במקום, מתוך רצון להתייחס לחלל התצוגה כסביבה אנושית נושמת, כזו שחיו ופעלו בה.


"מֶמוּאָר", תערוכת היחיד של אברג'ל ב־CCA תל אביב-יפו, תכלול שני פרקים שונים המיועדים לשתי הקומות של המרכז. בקומת הקרקע יוצג מיצב המורכב בין היתר ממזרני ברוקד, פיגום עץ דמוי משרבייה שיתנשא עד למרפסת מעל, וגוף ספירלי דמוי נברשת. המארג הסבוך ייפרם בקומה מעל, בגלריה בקומה הראשונה, שם יוצגו פסלים בודדים במרחב הגלריה על גבי פדסטלים באופן שיאפשר מבט מסוג אחר, בו ניתן לתפוס כל אובייקט בכללותו ולרדת לעומקו.יחד, שני הפרקים ימחישו כיצד המיצב תלוי החלל של אברג'ל למעשה ניתן לפירוק ליחידות שונות שלהן תמהיל או "קוד גנטי" זהה למכלול.


צורות שונות של עבודת כפיים מקבלות ביטוי ביצירתה של אברג'ל. ג'סו, גבס, גאזות, סרגלים ופלסים, דיקטים ופיגומים, כל אלה ואחרים מתחום הבניין הם חומרי גלם קבועים ביצירתה של אברג'ל וחוברים לחפצים פשוטים שניתן למצוא בחנויות לדברי בית (או בשוק הכרמל הסמוך למרכז). במחבר הזה, כמו גם במניפולציות הפשוטות שהיא עורכת, אברג'ל בוחנת את האופן בו אנחנו יוצקים באובייקטים משמעות ורגש. באופן קליני כמעט היא מבקשת לבדוק מה המינימום שניתן "לעשות" לאובייקט – שהוא בעצמו מין "מינימום" פשוט, בעל תחליפים – כדי לייצר לו הד רגשי משמעותי הנקשר לסוגיות תרבותיות אודות הגירה, שייכות, מעמד, עבודה מגדרית ועוד.


"אתי אברג׳ל: מֶמוּאָר" מוצגת באוצרותה של תמר מרגלית ומתקיימת הודות למענק ריבקינד בן צור לאמנות, חינוך וקהילה ובתמיכת מפעל הפיס – הקרן לתרבות ואמנות. תמיכה נוספת ניתנה על ידי נורית יגלום וניקול ובנג'מין פדלון. אירוח האמנית התאפשר הודות לקרן אאוטסט לאמנות עכשווית.


בזכות מענק ריבקינד בן צור לאמנות, חינוך וקהילה, קבוצה נבחרת של סטודנטים.ות לאמנות ובוגרים.ות טריים.ות משנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות לקחו חלק פעיל ומשמעותי ביצירת התערוכה. האמנית מבקשת להודות לכל אחד ואחת מהם מקרב לב – אדיר כהן, שיר כהן, נועה מור ומאסה עומר.


האמנית מבקשת להודות גם לאהוד אלקוב ודניאל אייכנברגר על עזרתם בהקמת התערוכה, לניסן אליהו כהן ויערה סופר על עבודתם בסטודיו ולוילה מרוק על נדיבותם. תודה מיוחדת לטלי בלומנאו ונעמה ערד.
אתי אברג'ל

סלים, 2023 (פרט)

סלי פלסטיק, חבל, מידות משתנות
באדיבות האמנית

צילום: שלמה סרי

אתי אברג'ל: מֶמוּאָר

18 בנובמבר, 2023

21 בספטמבר, 2023

← רכישת כרטיסים
bottom of page