top of page

"ראיית לילה" תערוכתו של כרם נאטור (*1992, נצרת; חי ויוצר בתל אביב-יפו) המוצגת ב־CCA תל אביב-יפו מהווה המשך לעניין שמגלה האמן בעוצמתה של השפה, ובפרט באופן שבו הפך התרגום כלי ייחודי להבנה מעמיקה יותר של סוגיות הקשורות לזהות, גזע ומגדר. אוטוביוגרפיות לכאורה, פרפורמטיביות לעילא ותמיד מבעד לעדשת המצלמה, יצירותיו של כרם נאטור מאמצות מרכיבים ייחודיים מעצמיותו כדי לעורר שאלות שחורגות מעבר לאדם שהוא וייצוגו ביחס לישראל ולמזרח התיכון בכלל.


עבודת הווידיאו Enter the View שהוזמנה על ידי CCA תל אביב-יפו עבור תערוכה זו, מבוססת על העניין המתמשך של האמן בתפקיד המכריע שממלאת השפה ביצירה, בגיבוש, בשינוי ובפיצול של זהותנו. בפרודיה זו על תכניות האירוח הליליות שמהוות חלק מהטלוויזיה האמריקאית אשר השפיעו השפעה רבה על התרבות המערבית ותרבויות נוספות, ב־ Enter the View אנו רואים את האמן כשהוא מרואיין בסגנון ייחודי זה. אולם פורמט הראיון הלילי מקבל תפנית מוזרה, כך שהמראיין (שחקן וקומיקאי שבחר נאטור לתפקיד) כמו גם המרואיין (נאטור עצמו) מוצאים עצמם במצבים משונים. היצירה שואבת את השראתה הן מהדרמה הניסיונית Enter the Void של גספר נואה מ־2009, והן מ־The Eric Andre Show, סדרה קומית אמריקאית סוריאליסטית שעלתה לאוויר ב־2012, והיא ההצצה העדכנית ביותר אל ה׳יקום׳ הייחודי, ההומוריסטי והביזארי של נאטור.


לצד הקרנת העבודה הזו, המרכז גם יפרסם את Jester Lux, ספר אמן המתמקד ברישומים הדיגיטליים של נאטור (שכמה מהם הוצגו ברשתות החברתיות בעוד שאחרים מעולם לא הוצגו בעבר), שבהם מופיע האמן – דרך ג'סטר, "השותף הלא־אנושי" שלו – כגיבורם של תרחישים סוריאליסטים ומצבים אבסורדיים, תוך שהוא מערב אלמנטים מתולדות האמנות (פופ ארט), מהספרות (אליסה בארץ הפלאות), מההיסטוריה (מצרים הקדומה) ומהתרבות (דמות החמור במזרח התיכון).


"כרם נאטור: ראיית לילה" נאצרה על ידי ניקולה טרצי ובר גורן.


התערוכה מלווה בחמורי דפוס בעברית, ערבית ואנגלית, לצד תוכנית אירועים הכוללת שיח אמן והשקת ספר ב־29 באפריל, סיור בתערוכה בעברית ב־8 במאי ושיחה בעברית בין האמן ליותם לאור ב־14 ביוני.


"כרם נאטור: ראיית לילה" מתקיימת בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ואמנות, the Ostrovsky Family Fund (OFF), קרן יהושע רבינוביץ' לאמנויות תל אביב וארטיס; תמיכה נוספת ניתנה על ידי נטלי ממן-כהן וז'אן דניאל כהן, עדנה ואביטל פסט, אן וד"ר ארי רוזנבלט, רבקה סאקר, אוסף סברה, KADIST Paris—San Francisco, וכאלה שמעדיפים להישאר בעילום שם; תודה מיוחדת לגלריה רוזנפלד, תל אביב.דימויים


1

"ראיית לילה", 2021 

מראה הצבה מתוך התערוכה ב־CCA תל אביב-יפו

צילום: אייל אגיבייב


4-2

 2021 ,Enter the View

סטילס מתוך וידיאו

באדיבות האמן וגלריה רוזנפלד, תל אביב

כרם נאטור: ראיית לילה

18 ביוני, 2021

16 באפריל, 2021

← רכישת כרטיסים
bottom of page