top of page

"זיכרון חרבות" היא תערוכה קבוצתית באוצרותם של נעמה ערד, ערן נווה וישי שפירא קלטר וכוללת עבודות של האמנים בועז ארד, ירון אתר, מיכל בקי, יצחק גולומבק, יונתן גירון ואריאל קליינר, יעקב דורצ'ין, אלעד היימן, עומר הלפרין, נרקיס ויזל, עודד יעקב, בועז לוונטל, עמית לוינגר, מיכל מקרסקו, שרון פדידה, נועה שוורץ, ציונה שמשי, ופרל שניידר.


"זיכרון חרבות" נהגתה כתערוכה בשני פרקים. הפרק הראשון, שיוצג ב־CCA תל אביב-יפו, מעלה על נס דמויות עצמאיות בסצנת האמנות הישראלית וכולל יצירות שמתנערות ממושג ה"הפקה". יתר על כן, היא תוצג באמצעות מיצב אופף (immersive), שמטרתו לשנות את חלל הקובייה הלבנה הטהורה לכלל קולאז' של סצנות ואובייקטים המזוהים עם תל אביב: למן הרחובות של שכונת שפירא ועד בניין משרדים נטוש למחצה בלב העיר; מתריסי פלסטיק זולים ועד זרועות ברקן למסכי טלוויזיה ומחשב.


בפרק השני ב־2022 יוצגו יצירות אמנות נודדות בתוך מזוודות ב־Kunsteverein של דורטמונד (גרמניה). את המזוודות עם היצירות יישאו האוצרים, מה שידגיש את תנועת הסובייקטים יותר מאשר את תנועת האובייקטים. לפיכך ההיבטים הלוגיסטיים של התערוכה יעטו אופי פרפורמטיבי ובגלגולה הגרמני היא תחרוג מגבולותיו הפיזיים של המוסד ותהפוך את דורטמונד למעין סט, אשר יארח שורה של התערבויות קטנות, פעולות קיקיוניות, התכנסויות פרטיות ואירועים פומביים בהנחיית האוצרים, שיפעלו כאמנים בתוכנית רזידנסי.


על פי המסגרת המושגית והלוגיסטים הזאת, אפשר לחוות את "זיכרון חרבות" כתערוכה קבוצתית, תערוכה של שלושה אמנים או יצירת אמנות טוטלית. עמדה רבת פנים זו מציבה בחזית שלושה אופני פעולה עיקריים: ניכוס, כפי שקורה תדיר בתערוכות שאמנים משמשים כאוצריהן; עירוב, המגיע לגילומו המושלם בתערוכה־בתוך־תערוכה שבה מוצגת תערוכת ציור בתוך סוכה; ודיגום, כפי שמתואר בקולאז' הסצנות מאזורים שונים בתל אביב, ושכלול המתומצת בכותרת – ״זיכרון חרבות״ – המעלה במחשבה זיכרון נוקב.


"זיכרון חרבות" נאצרה על ידי נעמה ערד, ערן נווה וישי שפירא קלטר – אוצרים־אורחים ב־CCA תל אביב-יפו.


התערוכה מלווה בחומרי דפוס בעברית, ערבית ואנגלית, לצד תוכנית אירועים הכוללת ערב קריאת שירה מאת נרקיס ויזל ב־22 בדצמבר, סיורים בעברית ב־6 וב־20 במרץ ובאנגלית ב־3 באפריל, שיח אמנית עם מיכל בקי ב־10 במרץ, מופע פרפורמנס מאת יונתן גירון ואריאל קליינר בשיתוף עם יואל פלד ב־17 במרץ, שולחן עגול בהנחיית ערן נווה ב־31 במרץ והרצאה מאת ניקולה טרצי ב־3 באפריל.


"זיכרון חרבות" מתקיימת בתמיכת טאבולה ואגף התרבות והאומנויות בעיריית תל אביב-יפו; תודות מיוחדות לאגף דרכים ומאור של עת"א.


בעקבות התערוכה ב-CCA וב-Kunstverein, פורסם קטלוג תערוכה עם תוכן באנגלית בהוצאת Mousse.דימויים


1

"זיכרון חרבות", 2021-2020

מראה התערוכה ב־CCA תל אביב-יפו; עבודות מאת יצחק גולומבק (מרכז, רצפה) ומיכל מקרסקו (ימין ולאורך הקיר)

צילום: ליאת אלבלינג


2

"זיכרון חרבות", 2021-2020

מראה התערוכה ב־CCA תל אביב-יפו; עבודות מאת יעקב דורצ'ין (רצפה), ציונה שמשי (קיר) ויונתן גירון ואריאל קליינר (תקרה) 

צילום: ליאת אלבלינג


3

ציונה שמשי

תמונת מחזור תרצ"ט, 1965

קרמיקה, 30 × 35 × 3 ס"מ

באדיבות עזבון ציונה שמשי

צילום: ליאת אלבלינג


4

"זיכרון חרבות", 2021-2020

מראה התערוכה ב־CCA תל אביב-יפו; עבודות מאת נרקיס ויזל (קיר) ויונתן גירון ואריאל קליינר (תקרה)

צילום: ליאת אלבלינג

זיכרון חרבות

3 באפריל, 2021

12 בדצמבר, 2020

← רכישת כרטיסים
bottom of page